45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (2023)

Czy zauważyłeś jakieś zmiany w wynikach swoich pracowników, usposobieniu zawodowym i ogólnym nastawieniu do pracy? Następnie musisz przeprowadzić ankietę pracowniczą, aby poznać czynniki odpowiedzialne za obserwowane przez Ciebie zmiany.

Ankieta pracownicza to świetny sposób na uzyskanie opinii pracowników na temat ich doświadczeń w miejscu pracy i ich perspektywykultura pracy, strategie zarządzania i techniki współpracy. Widząc, że ankieta pracownicza jest integralną częścią sukcesu każdej organizacji, ważne jest, abyś wiedział, jak ją zaprojektować i administrować.

Co to jest ankieta pracownicza?

Ankieta pracownicza jest ważnym narzędziem używanym przez organizacje do uzyskiwania opinii pracowników na temat miejsca pracy, śledzenia wydajności pracowników, monitorowania morale pracowników i ich ogólnego zaangażowania w kulturę organizacji. Jest to sposób pobierania próbek opinii i oceny pracowników, który pomaga w informowaniu procesu decyzyjnego organizacji.

Zazwyczaj anankieta pracownicza jest anonimowa, ponieważ pracownicy są bardziej skłonni do udzielania prawdziwych informacji zwrotnycho swoich doświadczeniach bez wahania, gdy udzielają odpowiedzi anonimowo. Pokazują to ostatnie badania50-70% organizacji polega na ankietach pracowniczychwdrażać kluczowe decyzje dotyczące personelu i zarządzania.

Jako organizacja możesz maksymalnie wykorzystać ankiety pracownicze, jeśli starannie je opracujesz; zwracając uwagę na ekstremalne szczegóły. Można to osiągnąć, korzystając z dowolnego dobrze zaprojektowanegoszablony ankiet pracowniczych w Formpluslub stworzenie konkretnej ankiety pracowniczej za pomocą kreatora Formplus.

Rodzaje ankiet pracowniczych

 • Badanie wydajności pracowników

Ankieta wydajności pracownika to metoda stosowana do śledzenia i oceny wydajności pracownika w miejscu pracy na podstawie jego roli zawodowej. Często stanowi podstawę wszelkich decyzji zarządczych podejmowanych w związku z awansem i rozwojem kariery pracownika.

 • Badanie odejścia pracowników

Ankieta odejścia pracownika to metoda uzyskiwania informacji zwrotnej od odchodzących pracowników i oceny powodów ich odejścia z organizacji. Zawiera konkretne pytania, które nurtują pracownika, powody odejścia, jego lub wybór nowej firmy oraz ogólny obraz kultury pracy Twojej organizacji.

 • Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników to metoda uzyskania wglądu w poziom zadowolenia pracowników z Twojej organizacji i jej polityki. Przeprowadzenie tej ankiety pomogłoby organizacji zrozumieć, w jakim stopniu jej kultura i zasady w miejscu pracy współgrają z pracownikami.

 • Badanie bezpieczeństwa w miejscu pracy

Ankieta bezpieczeństwa w miejscu pracy jest narzędziem służącym do oceny i śledzenia metod bezpieczeństwa wdrożonych w miejscu pracy oraz monitorowania ulepszeń, które są wprowadzane w czasie. Umożliwia pracownikom przekazanie informacji zwrotnej na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz obszarów wymagających poprawy.

 • Ankiety wydajności pracowników

Ankieta dotycząca wyników pracowników, zwana także ankietą przeglądową, jest doskonałym narzędziem wykorzystywanym przez organizacje do śledzenia i oceny wyników pracowników. Pozwala organizacji przekazać informacje zwrotne na temat tego, jak dobrze jej pracownicy radzą sobie na swoich stanowiskach i wskazać możliwe obszary poprawy.

Ponadto dane zebrane z oceny pracowników często stanowią solidną podstawę do awansu pracownika i poprawy wynagrodzenia. Pomaga również organizacji decydować o parametrach uznawania i nagradzania wysokowydajnych pracowników oraz ulepszać kanały komunikacji między kierownictwem a pracownikami.

Ankieta przeglądowa jest ważnym środkiem stosowanym przez pracodawców w celu przyspieszenia poziomu produktywności w miejscu pracy. Jest to metoda śledzenia pracowników krok po kroku w celu zrozumienia ich mocnych i słabych stron oraz wytyczenia najbardziej odpowiednich dla nich ścieżek rozwoju zawodowego.

10 najczęściej zadawanych pytań w ankiecie dotyczącej oceny pracowników

 1. Jak oceniasz środowisko pracy?
 2. Jakie są największe wyzwania, których doświadczasz na swoim stanowisku?
 3. Jakie jest twoje największe osiągnięcie do tej pory?
 4. Czy czujesz, że nadajesz się do swojej obecnej roli?
 5. Jak często korzystasz z zewnętrznych źródeł podczas wykonywania swoich obowiązków?
 6. Czy potrzebujesz więcej szkoleń do swojej roli zawodowej?
 7. Jak dobrze współpracujesz z innymi członkami zespołu?
 8. Jak dobrze pracujesz zgodnie z celami i zadaniami swojego zespołu?
 9. Jakie obszary Twoim zdaniem musisz poprawić?
 10. Jakie są Twoje cele na kolejny rok?

Najlepsze szablony formularzy do recenzji pracowników

 • Formularz rocznej oceny pracownika

Tenformularz rocznej oceny pracownikaumożliwia kierownictwu śledzenie postępów pracownika i jego ogólnego nastawienia do pracy. Zawiera konkretne pytania, na które zwykle odpowiadają koledzy z zespołu pracownika lub liderzy zespołów w organizacji.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (1)

Użyj tego szablonu

 • Formularz oceny pracownika

Jakiśformularz oceny pracownikajest ważnym sposobem regularnego śledzenia i przeglądania wydajności pracownika. Pomaga zespołowi personalnemu określać postępy pracownika, identyfikować potrzeby szkoleniowe i podejmować lepsze decyzje dotyczące ścieżki kariery pracownika.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (2)

Użyj tego szablonu

 • Formularz oceny rozmowy kwalifikacyjnej

Ten formularz oceny rozmowy kwalifikacyjnej pomaga Twojej organizacji przyspieszyć proces rekrutacji poprzez znalezienie najbardziej odpowiedniego kandydata w rekordowym czasie. Pomaga również Twojemu zespołowi rekrutacyjnemu lepiej zarządzać danymi potencjalnych pracowników i łatwo oceniać potencjalnych kandydatów na podstawie określonych parametrów.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (3)

Użyj tego szablonu

 • Formularz oceny szkolenia

Formularz oceny szkolenia pomaga w łatwy sposób otrzymać i przetworzyć informację zwrotną od pracowników po szkoleniu. Dane z oceny szkolenia zebrane za pośrednictwem formularza oceny szkolenia pomagają organizacji zidentyfikować i poprawić wszelkie szare obszary w szkoleniu.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (4)

Użyj tego szablonu

 • Formularz oceny pracownika

Formularz oceny pracownika pomaga zbierać i łatwo przetwarzać opinie na temat wydajności pracownika. Pomaga zespołowi zarządzającemu zaoszczędzić czas podczas przeprowadzania przeglądów wydajności pracowników.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (5)

Użyj tego szablonu

Ankiety dotyczące opuszczania pracowników

Ankieta wyjazdowa pracowników to metoda zbierania informacji zwrotnej od odchodzących pracowników na temat ich doświadczeń w okresie zatrudnienia, ich opinii na temat kultury pracy w Twojej organizacji oraz powodów, dla których wybrali nową organizację. Jest to ważny proces, ponieważ dostarcza przydatnych informacji, które mogą pomóc organizacji poprawić ogólne nastawienie do pracowników.

Ankieta odejścia pracownika pomaga zbierać i przetwarzać informacje o odchodzących pracownikach w czasie rzeczywistym. Zwykle składa się z pytań, które wymagają od odchodzących pracowników swobodnego dzielenia się spostrzeżeniami ze swoich doświadczeń podczas okresu pracy w Twojej organizacji.

10 najczęściej zadawanych pytań w ankiecie dotyczącej odejścia pracowników

 1. Jakie są powody odejścia z tej organizacji?
 2. Jak długo tutaj pracowałeś?
 3. Jak dobrze dogadywałeś się z członkami swojego zespołu i innymi pracownikami?
 4. Jakie jest twoje najbardziej niezapomniane przeżycie związane z tą organizacją?
 5. Rozważałbyś powrót do firmy?
 6. Czy uważasz, że miałeś wystarczająco dużo okazji, aby wyróżniać się w swojej roli?
 7. Co sądzisz o kulturze pracy organizacji?
 8. Czy poleciłbyś naszą organizację ogółowi społeczeństwa w zakresie możliwości zatrudnienia?
 9. Jak dobrze byłeś wynagradzany podczas swojej pracy?
 10. Czy byłbyś skłonny powiedzieć nam, do jakiej organizacji dołączasz i dlaczego ją wybrałeś?

Najlepsze szablony formularzy dla ankiet pracowników

 • Badanie odejścia pracowników

Ankieta odejścia pracowników jest ważną metodą uzyskania obiektywnej informacji zwrotnej na temat kultury Twojej firmy od odchodzących pracowników. Zawiera konkretne pytania, które wymagają od odchodzących pracowników udzielenia informacji o swoich doświadczeniach podczas pracy w Twojej organizacji.

Ta ankieta jest bardzo ważna, ponieważ dostarcza organizacji przydatnych informacji, które mogą wpłynąć na kulturę jej miejsca pracy i proces podejmowania decyzji w przyszłości. Ankiety pracownicze są zwykle poufne, więc odchodzący pracownik może bez wahania wyrazić swoją szczerą opinię.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (6)

Użyj tego szablonu

 • Formularz sugestii pracownika

Formularz sugestii pracowniczych to metoda zbierania danych, która umożliwia pracownikom bezpośrednie sugerowanie najwyższemu kierownictwu organizacji, w jaki sposób mogą poprawić ogólną produktywność w miejscu pracy. Ta forma umożliwia pracownikom udział w podejmowaniu decyzji przez kierownictwo najwyższego szczebla poprzez dzielenie się swoimi poglądami na kwestie mające wpływ na organizację.

Ta metoda jest bardzo przydatna, ponieważ usprawnia przepływ komunikacji od kierownictwa do pracowników. Pracownicy czują się ważną częścią Twojej organizacji, kiedy mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji, które ostatecznie będą miały na nich wpływ.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (7)

Użyj tego szablonu

Ankiety satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników to m.inmetoda zbierania danychwykorzystywane przez organizacje do uzyskiwania informacji zwrotnych na temat poziomu zadowolenia pracowników z polityk i ogólnej kultury pracy firmy. Jest to ważne, ponieważ wyniki ankiety często odgrywają główną rolę w kształtowaniu polityki organizacji, informując o opracowywanych politykach i metodach wdrażania.

Aby jak najlepiej wykorzystać swoich pracowników pod względem ich wyników i stosunku do pracy, musisz upewnić się, że opracowujesz zasady, które są między innymi skoncentrowane na pracownikach. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest skłonienie pracowników do przedstawienia wglądu w poziom ich zadowolenia z Twojej firmy.

10 najważniejszych pytań ankiety satysfakcji pracowników

 1. Jak długo pracujesz w tej firmie?
 2. Co możesz powiedzieć o możliwościach rozwoju w tej organizacji?
 3. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy?
 4. Czy otrzymujesz odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę?
 5. Jak oceniasz ducha współpracy w naszej organizacji?
 6. Czy organizacja zapewnia narzędzia niezbędne do wykonywania pracy?
 7. Czy czujesz się oszukany przez organizację?
 8. Czy kiedykolwiek byłeś potrącony lub prześladowany w trakcie swojej pracy?
 9. Czujesz, że Twój głos się liczy w tej organizacji?
 10. Czy uważasz, że ta organizacja rozwinęła Cię pod względem zawodowym?

Najlepsze szablony formularzy do ankiet satysfakcji pracowników

 • Badanie satysfakcji pracowników

Ankieta satysfakcji pracowników to rodzaj kwestionariusza, który można zastosować w miejscu pracy, aby dowiedzieć się, jak bardzo zadowoleni są Twoi pracownicy ze swojej pracy. Jest to ważna metoda śledzenia, jak dobrze zasady obowiązujące w miejscu pracy współgrają z pracownikami.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (8)

Użyj tego szablonu

 • Formularz skargi pracownika

Formularz skargi pracowniczej jest ważny, ponieważ pomaga Twoim pracownikom szybko zgłaszać wszelkie przypadki molestowania w miejscu pracy. Możesz skorzystać z tego szablonu lub zmodyfikować go, aby pasował do konkretnych potrzeb Twojej organizacji:

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (9)

Użyj tego szablonu

 • Formularz zgłoszenia incydentu

Formularz zgłoszenia incydentu jest ważną metodą śledzenia i dokumentowania wszelkich incydentów w organizacji. Za pomocą tego formularza pracownik może łatwo zgłosić wszelkie wypadki, urazy i katastrofy w miejscu pracy, a także, miejmy nadzieję, pomóc organizacji w zapobieganiu przyszłym zdarzeniom.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (10)

Użyj tego szablonu

 • Formularz sugestii pracownika

Formularz sugestii pracowniczych to metoda zbierania sugestii od pracowników. Umożliwia pracownikom dawanie bezpośrednich sugestii kierownictwu struktury operacyjnej firmy i pomaga wypełnić lukę między personelem a kierownictwem organizacji.

Użyj tego szablonu

Badania bezpieczeństwa w miejscu pracy

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w miejscu pracy, znana również jako ankieta dotycząca bezpieczeństwa pracowników, jest ważnym mechanizmem informacji zwrotnej, który pozwala organizacji ocenić, w jakim stopniu jej środki bezpieczeństwa są skuteczne. Pomaga organizacji monitorować jej metody bezpieczeństwa i identyfikować obszary, które wymagają poprawy.

Regularne przeprowadzanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w miejscu pracy jest ważne, ponieważ bezpieczeństwo w miejscu pracy jest podstawą każdej organizacji. Pozwala Twoim pracownikom wskazać obszary, w których brakuje odpowiednich metod bezpieczeństwa, które niekoniecznie muszą być znane kierownictwu.

Ankiety dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy są zwykle wypełniane anonimowo, ponieważ ułatwia to pracownikom przekazywanie swoich spostrzeżeń bez wahania. Możesz administrować swoją ankietą za pośrednictwem strony trzeciej lub stworzyć własną ankietę dotyczącą bezpieczeństwa w miejscu pracy na Formplus.

10 najczęściej zadawanych pytań w ankiecie dotyczącej bezpieczeństwa w miejscu pracy

 1. Czy przeszedłeś jakieś szkolenie BHP w latach swojej pracy?
 2. Czy uważa Pan/Pani, że na terenie firmy istnieje wystarczająca ilość miejsc awaryjnych?
 3. Czy uważasz, że organizacja jest zaangażowana w bezpieczeństwo w miejscu pracy?
 4. Czy kierownictwo organizacji jest aktywnie zaangażowane w bezpieczeństwo w miejscu pracy?
 5. Czy zauważyłeś jakieś bariery dla bezpieczeństwa w miejscu pracy?
 6. Jak oceniasz czas reakcji organizacji na wypadek?
 7. Czy istnieją odpowiednie kanały zgłaszania wypadków?
 8. Czy czujesz się zaangażowany w plany bezpieczeństwa organizacji?
 9. Co jest Twoim zdaniem największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa?
 10. Na ilu szkoleniach BHP byłeś w tym roku?

Najlepsze szablony formularzy do badania miejsca pracy pracowników

 • Badanie bezpieczeństwa pracowników

Formularz ankiety dotyczącej bezpieczeństwa pracowników pomaga zbierać i przetwarzać opinie pracowników dotyczące praktyk BHP w organizacji. Użyj tego szablonu formularza, aby zebrać odpowiedzi lub zmodyfikować go, aby spełniał specyficzne potrzeby Twojej organizacji w zakresie zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (11)

Użyj tego szablonu

 • Formularz skargi dotyczącej molestowania seksualnego

Formularz skargi na molestowanie seksualne jest ważnym sposobem zgłaszania przypadków molestowania seksualnego i napaści na tle seksualnym w miejscu pracy. Pozwala pracownikom zgłaszać przypadki molestowania kierownictwu w celu podjęcia odpowiednich działań.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (12)

Użyj tego szablonu

Formularz zwolnienia chorobowego pracownika

Formularz zwolnienia chorobowego pracownika pozwala pracownikom w łatwy sposób powiadomić Cię o wszelkich zdarzeniach zdrowotnych, które mogą powodować poczucie pracy. Możesz osadzić ten formularz na stronie internetowej swojej organizacji, aby śledzić wszelkie zgłoszenia chorób od pracowników.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (13)

Użyj tego szablonu

 • Formularz molestowania w miejscu pracy

Ten formularz dotyczący nękania w miejscu pracy ułatwi pracownikom zgłaszanie wszelkich przypadków nękania lub napaści. Możesz użyć tego szablonu formularza dotyczącego nękania w miejscu pracy, aby profilować i śledzić wszystkie zgłoszone przypadki napaści i zastraszania w swojej organizacji lub możesz utworzyć własne na Formplus.

45 pytań do ankiety pracowniczej + [darmowy szablon] (14)

Użyj tego szablonu

Wskazówki dotyczące przeprowadzania ankiet pracowniczych

Poznaj najlepszy czas

Aby uzyskać najbardziej odpowiednie i obiektywne odpowiedzi na ankiety pracownicze, musisz zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że przeprowadzasz je we właściwym czasie. Jeśli Twoi pracownicy znajdują się pod dużą presją w momencie wypełniania ankiety, mogą udzielać stronniczych odpowiedzi, co może negatywnie wpłynąć na Twoją ankietę.

Najlepiej wybrać konkretny okres do administrowania ankietami, może to być koniec roku, kwartalnie, na corocznych walnych zgromadzeniach, zebraniach personelu lub co miesiąc. W ten sposób respondenci mogą być emocjonalnie przygotowani do udzielania prawdziwych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Unikaj pytań o stronniczość

Stronnicze pytania w ankieciemoże prowadzić do ankietystronniczość odpowiedzioraz wysokie wskaźniki rezygnacji z ankiety, które mogą negatywnie wpłynąć na wynik ankiety.

Poznaj typ pytania, które należy zadać

Istnieją różne rodzaje pytań, które można zadać w ankiecie, a każdy rodzaj pytania najlepiej nadaje się do określonego celu. Na przykład, jeśli chcesz, aby respondenci swobodnie wyrażali swoje myśli i pragnienia, być może będziesz musiał wybrać pytania otwarte.

Skorzystaj z formularzy ankiet online

Formularze ankiet onlinelepiej sprawdzają się w przypadku ankiet pracowniczych, ponieważ pozwalają zebrać i przetworzyć wiele odpowiedzi w krótkim czasie.Platformy do gromadzenia danych, takie jak Formplusudostępnij różne szablony, których możesz użyć do ankiet pracowniczych, a także możesz stworzyć swój unikalny formularz ankiety pracowniczej za pomocą kreatora Formplus.

Wniosek

Regularne przeprowadzanie różnego rodzaju ankiet pracowniczych jest niezwykle ważne w każdej organizacji, ponieważ informacje zwrotne uzyskane z tych ankiet mają duży wpływ na decyzje zarządcze. Upewnij się, że Twoja organizacja określa określone okresy czasu na przeprowadzanie ankiet pracowniczych.

Aby uzyskać jak najbardziej obiektywne wyniki ankiet, zadawaj właściwe pytania, a co ważniejsze, zachowaj anonimowość ankiet. Pracownicy są bardziej skłonni do udzielania obiektywnych odpowiedzi, gdy są anonimowi.

Ponadto administrowanie ankietami pracowniczymi za pomocą formularzy online ułatwia i przyspiesza zbieranie i przetwarzanie odpowiedzi. Platformy do gromadzenia danych, takie jak Formplus, udostępniają liczne szablony formularzy do ankiet pracowniczych, a ponadto możesz stworzyć swoją unikalną ankietę w kreatorze Formplus.

FAQs

Jak formułować pytania do ankiety badawczej? ›

Pierwsze pytania powinny być proste i przyjemne dla ankietowanego, aby zachęcić go do wypełnienia całego kwestionariusza i wprowadzenia go w pewien rytm badania. Pytania dotyczące danych osobowych czy demograficznych powinny znajdować się na końcu ankiety, aby nie przestraszyć respondenta już na samym początku.

Ile powinno być pytań w ankiecie do pracy licencjackiej? ›

W przypadku ankiety w większości przypadków ilość pytań wynosi od 15 do 40, optymalna ilość to 15 lub 20 pytań, taką ilością nie znudzisz badanych, a uzyskasz potrzebne informacje.

Jak opracować pytania otwarte w ankiecie? ›

Cechą charakterystyczną pytań otwartych jest brak wskazania na możliwe odpowiedzi. Tym samym nie sugeruje on odpowiedzi badanym osobom / respondentom. W pytaniach nie sugeruje się również odpowiedzi, np: Czy wyjeżdżał Pan w ostatnie wakacje zagranicę? Na takie pytanie osoba odpowie albo Tak albo Nie.

Co napisać na początku ankiety? ›

Zawsze warto, choćby w kilku słowach przywitać respondenta czy wyjaśnić krótko cel ankiety. Jeżeli jednak Twój kwestionariusz jest bardzo krótki, jego cel jest oczywisty, a wypełnienie nie wymaga wyjaśnienia, możesz poprzestać na powitaniu i jednym krótkim zdaniu zachęcającym do wzięcia udziału w badaniu.

Co powinna zawierać Ankieta? ›

Formę i zakres ankiety sprecyzuje cel badania, jednak każdy tego typu kwestionariusz powinien zawierać: zaproszenie do wypełnienia ankiety, odpowiednio dopasowane pytania oraz podziękowanie za wzięcie udziału i informacje, do czego zebrane dane zostaną wykorzystane.

Ile osób powinno wypelnic ankietę do pracy? ›

Z reguły zaleca się, by do badań wybierać próbę o liczebności powyżej 200 osób. Na potrzeby pracy magisterskiej, liczba ta może być mniejsza, jednak nie powinna wynosić mniej niż 80-100.

Co jeśli praca licencjacka okaże się plagiatem? ›

Złożenie pracy magisterskiej będącej plagiatem jest przestępstwem i może podlegać karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Plagiat skatalogowany został w prawie karnym jako przywłaszczenie cudzego dzieła i wykorzystania go pod swoim nazwiskiem.

Czy w ankiecie mogą być pytania otwarte? ›

Przed zredagowaniem pytań do ankiety online należy ustalić format, jaki chcemy zastosować. Pytania mogą być otwarte, zamknięte lub mieszane. Każde z nich ma swoje ograniczenia i zalety.

Jakie są rodzaje pytań? ›

Wyróżnia się następujące rodzaje pytań:
 • otwarte,
 • zamknięte,
 • projekcyjne,
 • neutralne,
 • tendencyjne oraz pytania zadawane wprost.
May 21, 2020

Jakie to są pytania otwarte? ›

Pytanie otwarte – rodzaj pytania kwestionariuszowego, na które respondent może udzielić swobodnej odpowiedzi (przeciwieństwo: pytanie zamknięte). Przykład: Kochanie, co chcesz dziś na obiad?

Jak zadawać pytania otwarte? ›

Dwie osoby decydują się rozmawiać tylko za pomocą pytań otwartych i tylko takich pytań mogą używać. Pytania otwarte to takie, na które nie można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Każde kolejne pytanie powinno być związane z poprzednimi i nie wolno powtarzać często tych samych pytań (np. pytać cały czas „dlaczego?”).

Jak dobrze zrobić ankietę? ›

Tworzenie ankiety powinno przebiegać według zasady polegającej na tym, że poszczególne pytania i kryjące się za nimi kwestie ułożone są od ogółu do szczegółu. Warto stopniować trudność zadawanych pytań, najlepiej w kolejności rosnącej od najłatwiejszych po skomplikowane.

Co napisać na końcu ankiety? ›

Podziękowania za wypełnienie ankiety świadczą o szacunku do respondenta. To także doskonały sposób poinformowanie go po oraz kolejny dlaczego badanie, w którym wziął udział jest tak ważne. Podziękowania można edytować w dowolnym momencie trwania ankiety, a także po jej zakończeniu.

Jak zapytać o płeć w ankiecie? ›

Pytaj krótko i zwięźle

Ważne, aby pytać bardzo precyzyjnie. Unikać zbędnych słów, np. „Proszę o podanie swojej płci” można zastąpić „Twoja płeć”, w tym przypadku zredukowaliśmy liczbę słów o połowę. Metryczka jest tylko dodatkiem do ankiety, więc odpowiedzenie na pytania w niej zadane nie powinno być problemem.

Jak prawidłowo wypełnić ankietę? ›

W ankiecie należy podawać informacje:
 1. aktualne w dniu jej wypełniania (dotyczy to np. paszportu, numerów telefonicznych i adresów),
 2. zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą – nie ma potrzeby ustalania np. ...
 3. należy wypełniać własnoręcznie (osobiście), pismem drukowanym (wersalikami).

Z czego powinien składać się kwestionariusz ankiety? ›

Składa się z:
 • wstępu. tematu badania. informacji o instytucji prowadzącej badania. wyjaśnienia celu badania dla respondenta. zachęty do wypełnienia kwestionariusza (dot. tylko ankiety) i udzielania wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi. pytań rekrutacyjnych (opcjonalnie) ...
 • pytań
 • metryczki.

Jaka metoda badawcza jest ankieta? ›

Jest to jedna z metod stosowanych w naukach społecznych. Metoda ta polega na uzyskiwaniu danych poprzez zadawanie pytań na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza - uzyskiwanie odpowiedzi przez ankietera od wybieranych na podstawie odpowiednio dobieranych prób badawczych respondentów.

Jak zrobić ankietę do pracy? ›

Najpierw musisz opracować problem badawczy (co i dlaczego chcesz badać). Następnie formułujesz hipotezy badawcze (precyzujesz jakich wyników się spodziewasz). W dalszej części wybierasz metody, techniki i narzędzia badawcze (w jaki sposób chcesz zebrać informacje do badań).

Czy Ankieta może być obowiązkowa? ›

Rozmowy i ankiety są dobrowolne.

Jak zrobić ankietę na mess? ›

Nie jest to możliwe w aplikacji Messenger na Android, iPhone, ani w przeglądarce (opcja ta została wyłączona). Ankietę można utworzyć w istniejących grupach bądź stworzyć nową grupę i tam po rozpoczęciu rozmowy grupowej dodać formularz. Wcześniej jednak należy do grupy zaprosić wszystkich zainteresowanych.

Czy promotor sprawdza ankiety? ›

Promotor na podstawie swojego doświadczenia dydaktycznego ocenia też, czy dyplomant będzie w stanie zdobyć lub wytworzyć (ankieta, eksperyment) informacje niezbędne do sensownego opracowania ustalonego tematu.

Ile pytań powinien mieć kwestionariusz? ›

Zdecyduj, ile pytań powinna mieć ankieta do pracy dyplomowej? Ankiety mają zazwyczaj od 15 do nawet 40 pytań. Szczerze – nie polecam robienia długich ankiet. 15 pytań to naprawdę optymalna liczba, dzięki której dowiesz się dużo o badanym zjawisku.

Jak napisać omówienie wyników badań? ›

Napisz, co można było zrobić lepiej i dlaczego. Opisz w dyskusji, dlaczego wyszło Ci w badaniach to, co wyszło i dlaczego to jest potrzebne oraz ważne. Koniecznie odnieś się do literatury tematu. To bardzo ważny element, ponieważ możesz tu skonfrontować swoje wyniki z doniesieniami innych naukowców.

Jak cytować żeby nie było plagiatu? ›

Jak uniknąć plagiatu? 1) Należy poprawnie cytować przywoływane fragmenty obcego tekstu. - Każdy fragment cytowanego tekstu należy opatrzyć cudzysłowem: „…………..” - Po cudzysłowie musi zostać podany przypis, w którym dokładnie zostanie określone źródło cytatu.

Jak zmienić zdanie aby nie było plagiatu? ›

Możesz posłużyć się odwołaniem, aby wskazać publikację, z której korzystasz. Wówczas zawsze jesteś w stanie wytłumaczyć się z przywołania sformułowań innego autora. Istnieje jednak sytuacja, gdy nie ma sensu odwoływać się do autora w przypisie, a mimo tego istnieje pokusa, by skorzystać z jego opracowania.

Jak parafrazować żeby nie było plagiatu? ›

Pisanie prac bez plagiatu - umiejętne parafrazowanie

Konieczne jest wyrażenie danej treści własnymi słowami. Tylko wtedy mamy bowiem pewność, że któryś z systemów antyplagiatowych nie potraktuje naszej wypowiedzi jako zbieżności z innym tekstem.

Jakie przedziały wiekowe w ankiecie? ›

Przedział wiekowy ankietowanych:
 • do 20 lat – 5 ankiet.
 • od 21 do 40 lat – 14 ankiet.
 • od 41 do 60 lat – 7 ankiety.
 • powyżej 60 lat – 3 ankieta.

Jak wyglądają pytania zamknięte? ›

Powtórzmy: pytania zamknięte to takie, na które człowiek odpowiada prostym TAK lub NIE. Najczęściej zaczynają się od słowa „czy”, które może mieć formę jawną: Czy chcesz drinka? lub formę ukrytą: Idziemy do kina?

Jak obliczyć pytania wielokrotnego wyboru? ›

W celu przedstawienia odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych w przypadku pytań wielokrotnego wyboru powinniśmy przygotować wykres z wartościami procentowymi poszczególnych odpowiedzi lub tabelę zawierającą liczebności oraz udział procentowy wariantów zamieszczonych w analizowanym pytaniu.

Jakie pytania można zadawać? ›

 • Czy jesteś singlką?
 • Jaki jest twój ulubiony film wszechczasów?
 • Masz tajne hobby lub umiejętności?
 • Lubisz gotować, czy wolisz jeść poza domem?
 • Z czego składa się Twój idealny dzień?
 • Jakie jest Twoje ulubione jedzenie?
 • Masz jakieś zwierzęta domowe?
 • Jaka jest Twoja ulubiona gra planszowa?
Aug 10, 2022

Jak wygląda pytanie półotwarte? ›

Pytanie półotwarte – pytanie kwestionariuszowe, które jest połączeniem pytania zamkniętego i pytania otwartego. Pytanie półotwarte zawiera ustalone gotowe odpowiedzi (jak pytanie zamknięte) oraz daje możliwość swobodnej wypowiedzi (jak w pytaniu otwartym).

Co to są pytania kontrolne? ›

Pytanie sprawdzające, pytanie kontrolne – w badaniach społecznych rodzaj pytania kwestionariuszowego wyróżniony ze względu na funkcję, jaką pełni w badaniu kwestionariuszowym, mający na celu sprawdzanie wiarygodności odpowiedzi respondenta.

Od czego zaczac pytanie? ›

Pytania otwarte zaczynają się od zaimka pytajnego: „kto", „co", „gdzie", jak", „kiedy", „który", „które" i tak dalej. Jak sama nazwa wskazuje, ma ono za zadanie „otworzyć" rozmówcę.

Jak precyzyjnie zadawać pytania? ›

Zadawaj proste pytania

To raczej takie, w których język rozmówcy jest jasny i precyzyjny. Dlatego zadając pytanie, używaj prostych słów i formułuj proste zdania. Kiedy będziesz precyzyjny, jasność twojego przekazu zwiększy szanse na adekwatną odpowiedź.

Od czego zaczynają się pytania otwarte? ›

Pytania otwarte to pytania, które najczęściej zaczynają się od słów: jak, jaka, jakie, co, po co, kto, kiedy, gdzie oraz w jaki sposób. Dają one rozmówcy nieograniczoną dowolność odpowiedzi, „otwierają” rozmówcę i prowokują do obszernej i możliwie szczegółowej informacji zwrotnej.

Jak pytać by uzyskać to czego chcesz? ›

Poradnik dotyczący umiejętności zadawania pytań, dla wszystkich którzy chcą doskonalić się i rozwijać wewnętrznie. Dobre pytanie jest kluczem do uzyskania tego, czego się chce a jednocześnie sztuką, która wymaga od nas świadomej pielęgnacji .

Jak zadawać inspirujące pytania? ›

Możesz to osiągnąć, zadając sobie pytania o rozwiązanie. Przykłady: „Co by się musiało stać, żeby mi się chciało?”, „Jak mogę to zrobić lepiej, ina- czej?”, „W jaki sposób można uczynić to fajną zabawą?”, „Co zrobić, żeby to było łatwiej- sze?”, „Jaki pomysł będzie jeszcze lepszy?”.

Po co zadajemy pytania? ›

Pytania to bardzo dobre „narzędzie” sprawiające, że ludzie zaczynają myśleć. Zadawanie innym pytań jest również bardzo doceniające, bo pytający – przez sam fakt zadania pytania – daje do zrozumienia, że ma o pytanej osobie przekonanie, że ta jest w stanie udzielić odpowiedzi.

Ile osób musi wziąć udział w ankiecie? ›

W zależności od celów badania, zwykle przyjmuje się, że ankieta powinna być wypełniona przez co najmniej 100-200 respondentów. Jednakże, w przypadku badań o charakterze bardziej szczegółowym, liczba ta powinna wynosić co najmniej 300-400 respondentów.

Co daje nam Ankieta? ›

Za pomocą ankiety można zebrać niezbędne informacje dotyczące problemów organizacyjnych, społecznych, a także światopoglądowych. Dzięki tej metodzie badań społecznych można uzyskać informacje, służące do podjęcia decyzji, zbadania opinii, a także wiedzę służącą do badań naukowych.

Jak prezentować wyniki badań? ›

Prawie wszystkie dane zebrane w badaniach da się przedstawić graficznie z pomocą najbardziej popularnego i efektywnego wykresu – kolumnowego (lub słupkowego). Jednak tak merytoryczna prezentacja może zostać przed odbiorców potraktowana jako nudna i nużąca – wszędzie tylko te kolumny i słupki, kolumny i słupki…

Jak wprowadzać dane z ankiet do Excela? ›

Ankietę możesz dodać do istniejącego skoroszytu. Po otwarciu skoroszytu w programie Excel dla sieci Web przejdź do strony głównej , a następnie w grupie tabele kliknij pozycję ankieta > nowa ankieta. Do skoroszytu zostanie dodany arkusz ankiety. Wypełnij pola Wprowadź tytuł i Wprowadź opis.

Jakie są rodzaje płci? ›

Dlatego z biologicznego punktu widzenia możemy mówić o podziale na kobiety, mężczyzn i osoby interseksualne, u których nie można jednoznacznie określić płci na podstawie tego binarnego podziału (w takim wypadku coraz częściej stosuje się również określenie “płeć neutralna”).

Jaka metoda badawcza jest Ankieta? ›

Jest to jedna z metod stosowanych w naukach społecznych. Metoda ta polega na uzyskiwaniu danych poprzez zadawanie pytań na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza - uzyskiwanie odpowiedzi przez ankietera od wybieranych na podstawie odpowiednio dobieranych prób badawczych respondentów.

Jak poprawnie skonstruować ankietę? ›

Tworzenie ankiety powinno przebiegać według zasady polegającej na tym, że poszczególne pytania i kryjące się za nimi kwestie ułożone są od ogółu do szczegółu. Warto stopniować trudność zadawanych pytań, najlepiej w kolejności rosnącej od najłatwiejszych po skomplikowane.

Jaki przedział wiekowy do ankiety? ›

Przedział wiekowy ankietowanych: do 20 lat – 5 ankiet. od 21 do 40 lat – 14 ankiet. od 41 do 60 lat – 7 ankiety.

Jak zapytać o zarobki w ankiecie? ›

Jeżeli wartość lub zawartość pakietu świadczeń zależą od wynagrodzenia czy wysokości dochodów na członka rodziny, o to także warto zapytać na wstępie ankiety, podając przedziały zgodne z firmowym regulaminem ZFŚS, np. do 2500 PLN, 2501 – 3000 PLN, powyżej 3501 PLN.

Jak zadac pytanie o wiek w ankiecie? ›

Poniżej przedstawiamy przykłady jak należy wypełniać poszczególne pytania w zależności o skali odpowiedzi. Przykład 1. Jeśli w pytanie brzmi „Proszę podać swój wiek w latach” proszę wpisać obok pytania odpowiednią liczbę np. 35 jeśli ma Pani 35 lat.

Czy ankieta może być obowiązkowa? ›

Skoro zatem efekty działania szkoły mają być ukierunkowane na konkretnego ucznia, to i ankieta nie może być anonimowa. Nie oznacza to jednak, że jest obowiązkowa – poznanie potrzeb ucznia jest obowiązkiem szkoły, ale już rodzice nie mają obowiązku przekazywania informacji podawanych w ankiecie.

Jak napisać plan badań? ›

Plan badawczy powinien zawierać przede wszystkim:
 1. cele i założenia badania.
 2. definicje operacyjne najważniejszych terminów wykorzystywanych w badaniu.
 3. opis technik i narzędzi badawczych.
 4. charakterystykę próby badanej.
 5. określenie sposobu analizy i prezentacji wyników badania.
 6. harmonogram realizacji badania i jego koszty.

Czy ankieta to technika badawcza? ›

Ankieta – technika badawcza używana w naukach społecznych, polegająca na gromadzeniu informacji poprzez samodzielne wypełnienie kwestionariusza ankiety w obecności ankietera lub bez niego.

Jak zakończyć ankietę? ›

Podziękowania za wypełnienie ankiety świadczą o szacunku do respondenta. To także doskonały sposób poinformowanie go po oraz kolejny dlaczego badanie, w którym wziął udział jest tak ważne. Podziękowania można edytować w dowolnym momencie trwania ankiety, a także po jej zakończeniu.

Jak długo trwa sprawdzanie ankiety bezpieczeństwa osobowego? ›

Rozpoczyna je złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Prowadzone jest przez wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych i nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące.

Ile osób musi wypełnić ankietę do pracy licencjackiej? ›

Z reguły zaleca się, by do badań wybierać próbę o liczebności powyżej 200 osób. Na potrzeby pracy magisterskiej, liczba ta może być mniejsza, jednak nie powinna wynosić mniej niż 80-100.

Jak określić poziom wiedzy? ›

Poziom wiedzy zazwyczaj weryfikuje się za pomocą autorskiego kwestionariusza, sporządzonego na potrzeby badań. Podczas konstruowania ankiety sprawdzającej poziom wiedzy uczestników badania powinno się zwrócić uwagę, aby mieściły się w niej pytania sprawdzające rzeczywistą wiedzę badanych.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 12/14/2023

Views: 5409

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.